Mads Steen
Bænken. Animation, 20 sekunder, 264 k. En af bænkene ved bålpladsen.


The Bench